Doc Development

Jesteś tutaj: Program » Plan sesji

Plan sesji

Doc Development składa się z pięciu intensywnych, trzydniowych sesji. Ich dokładne daty zostaną jeszcze doprecyzowane.

Ostatni tydzień czerwca

Pierwszy dzień
Przedstawienie programu, uczestników i tutorów. Wstępne omówienie projektów uczestników.

Drugi dzień
Dyskusja nad projektami. Zaplanowanie działań dokumentacyjnych w lipcu i sierpniu. 

Trzeci dzień
Warsztay — praca z archiwaliami. Pół dnia case study (film oraz spotkanie z twórcami i dyskusja na temat wykorzystania archiwaliów w tym filmie); druga połowa przeznaczona na spotkanie z doświadczonym researcherem oraz przedstawicielami TVP oraz Filmoteki Narodowej i omówienie praktykczne. 

 

Pierwszy tydzień września

Pierwszy dzień
Omówienie dokumentacji i wstępnych zdjęć, realizowanych między sesjami.

Drugi dzień
Dyskusja nad rozwojem projektów. Zaplanowanie dokrętek. 

Trzeci dzień
Podstawy produkcji – budżet i finansowanie, współpraca z producentem, development, kwestie prawne. Omówienie teoretyczne oraz warsztaty w oparciu o projekty uczestników.

 

Pierwszy tydzień października

Pierwszy dzień
Omówienie dokumentacji i wstępnych zdjęć, realizowanych między sesjami.

Drugi dzień
Warsztaty — pisanie scenariusza filmu dokumentalnego. Przygotowywanie opisów (treatment, synopsis, eksplikacja) na potrzeby prezentacji projektów, np. wniosku na development.

Równocześnie – indywidualne konsultacje z tutorem dotyczące projektu, dramaturgii itp. 

Trzeci dzień
Warsztaty — trailery/teasery – omówienie oraz praca koncepcyjna na projektach uczestników. Materiały opisy prezentacyjne (promocyjne) – omówienie oraz praca na projektach uczestników. Zaplanowanie działań po sesji – przygotowanie wstępnych wersji trailerów/teaserów oraz opisów.

 

Pierwszy tydzień listopada

Pierwszy dzień
Omówienie dotychczasowego rozwoju projektów. Dyskusja nad rozwojem projektów – praca z bohaterem lub archiwaliami. 

Drugi dzień
Dyskusja. Zaplanowanie kolejnych działań przy rozwoju projektu po zakończeniu programu.
Warsztaty dotyczące pitchingu.

Trzeci dzień
Omówienie trailerów/teaserów przygotowanych przez uczestników.
Omówienie materiałów prezentacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez uczestników.
Zaplanowanie poprawek.

 

Pierwszy tydzień grudnia

Pierwszy dzień
Próbne pitchingi i ich omówienie.
Ostateczne omówienie i zatwierdzenie teaserów/trailerów.
Praca nad dopracowanie pitchingu.

Drugi dzień
Ostateczne omówienie i zatwierdzenie materiałów prezentacyjnych i promocyjnych.
Praca nad dopracowanie pitchingu.
Próba generalna pitchingu.

Dzień trzeci
Prezentacje projektów – pitching z udziałem producentów zainteresowanych współpracą.
Networking – spotkania indywidualne z producentami.
Zakończenie programu.

  «   Wstecz