Doc Development

Jesteś tutaj: Program » Plan sesji

Plan sesji

Doc Development składa się z czterech intensywnych sesji. Ich dokładne daty zostaną jeszcze doprecyzowane.


Sesja I – druga połowa czerwca


Pierwszy dzień 


Przedstawienie programu, uczestników i tutorów. Wstępne omówienie projektów uczestników.

Drugi dzień


Dyskusja nad projektami. Zaplanowanie działań dokumentacyjnych. 

Trzeci dzień


Warsztaty — pisanie scenariusza filmu dokumentalnego. Przygotowywanie opisów (treatment, synopsis, eksplikacja) na potrzeby prezentacji projektów, np. wniosku na development.


 
Sesja II — wrzesień


Pierwszy dzień

Omówienie dokumentacji i wstępnych zdjęć, realizowanych między sesjami. Dyskusja nad rozwojem projektów.

Drugi dzień


Dyskusja nad rozwojem projektów. Zaplanowanie dokumentacji i zdjęć. 

Trzeci dzień


Warsztaty — trailery/teasery – omówienie oraz praca koncepcyjna na projektach uczestników. 
Materiały opisy prezentacyjne (promocyjne) – omówienie oraz praca na projektach uczestników.

Czwarty dzień


Materiały opisy prezentacyjne (promocyjne) – omówienie oraz praca na projektach uczestników – ciąg dalszy. 
Warsztaty – jak przeprowadzić pitching projektu.
Zaplanowanie działań po sesji – przygotowanie wstępnych wersji trailerów/teaserów oraz opisów.


Sesja III — październik


Pierwszy dzień 


Próbne pitchingi i ich omówienie.
 Ostateczne omówienie i zatwierdzenie teaserów/trailerów oraz materiałów prezentacyjnych.
 Praca nad dopracowaniem pitchingu.

Drugi dzień


Podstawy produkcji – budżet i finansowanie, współpraca z producentem, development, kwestie prawne. Omówienie teoretyczne oraz warsztaty w oparciu o projekty uczestników.
 Próba generalna pitchingu.


Sesja IV — listopac

Pierwszy dzień 


Ostateczne omówienie dokumentacji i wstępnych zdjęć, realizowanych między sesjami. Dyskusja nad rozwojem projektów.

Drugi dzień


Ostateczne omówienie dokumentacji i wstępnych zdjęć, realizowanych między sesjami. Dyskusja nad rozwojem projektów. Zaplanowanie kolejnych działań przy rozwoju projektu po zakończeniu programu. Zakończenie programu.

Sesja V — grudzień


Prezentacje projektów – pitching z udziałem producentów zainteresowanych współpracą.
 Networking – spotkania indywidualne z producentami.

 

  «   Wstecz